ข้อแนะนำการเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 💉💉

การเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง? 💙🛡

ข้อแนะนำฉีดวัคซีน_1
ข้อแนะนำฉีดวัคซีน_2

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com