Nonthaburi-Field-hospital_270521_title

AOTGA มอบอาหารและเครื่องดื่ม แทนกำลังใจ ส่งให้โรงพยาบาลสนาม

» จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลมีเตียงและเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษา รัฐบาลต้องจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาคือ อาหารและเครื่องดื่มเริ่มขาดแคลนในบางพื้นที่เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีจำนวนจำกัด

Nonthaburi Field hospital_270521 (5)
Nonthaburi Field hospital_270521 (6)

» วันที่ 27 พ.ค. นางสาวพรทิวา ราโช หัวหน้าส่วนสัญญาบริการภาคพื้น เป็นตัวแทน คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนามนนทบุรี เพื่อแทนกำลังใจและความปราถนาดีแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถมาโดยตลอด AOTGA ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว

Nonthaburi Field hospital_270521 (7)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com