พิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) สถานีภูเก็ต

makeameritnewoffice hkt 8
makeameritnewoffice hkt 3
makeameritnewoffice hkt 5
makeameritnewoffice hkt 2
makeameritnewoffice hkt 18

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ประจำสถานีภูเก็ต และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดในยาง ทำการเจิมอุปกรณ์ให้บริการภาคพื้น และอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)

     ในการนี้ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) และผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศาลาปฏิบัติธรรมวัดในยาง) และอาคารสำนักงาน AOTGA

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com