GSE จาก DMK ถึงจุดหมายปลายทาง HKT เป็นที่เรียบร้อย

        เช้าวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2563 ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นของ AOTGA ประจำสถานีภูเก็ต (HKT Station) ได้ต้อนรับขบวนอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) ซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองของวันศุกร์ที่ผ่านมา

        นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ให้บริการทุกชนิดนั้นปลอดภัยสูงสุด และพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าสายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ในวันที่ 1 ธันวาคม ปีนี้อีกด้วย

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com