CSR_WE220_290322 (2)

AOTGA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

» วันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดำเนินการขนส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการขนส่งทางอากาศของสายการบินไทยสมายล์และการให้บริการคลังสินค้าทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ของ AOTGA เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทย จากจังหวัดภูเก็ต สู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

CSR_WE220_290322 (4)
CSR_WE220_290322 (3)

» AOTGA ในฐานะผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าทางอากาศ มีความยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายขององค์กร ต่อไป

CSR_WE220_290322 (1)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com