CSR Thai Red Cross Society (3)

AOTGA ร่วมสนับสนุนการขนส่งอวัยวะบริจาค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. อากาศยานของหน่วยบินจิตอาสา กองทัพอากาศ ทำการบินมารับอวัยวะบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT) เป็นจำนวนสองลำ รหัสเครื่อง HS-COP และ HS-GOD โดยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้ร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย ในการให้บริการภาคพื้นแก่อากาศยานทั้ง 2 ลำ ในครั้งนี้เช่นเคย พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกระหว่างทำการขนย้ายอวัยวะให้เป็นไปตามกำหนดการ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งอวัยวะมากที่สุด

CSR Thai Red Cross Society (1)
CSR Thai Red Cross Society (2)

AOTGA มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ และยินดีที่จะสนับสนุน พร้อมส่งเสริมทุกกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com