รายละเอียดสัญญา >> วิธีประมูล

สัญญาจ้างให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ…

By danupon | 7 January 2020 |

เลขที่สัญญา : ๖xx-xxxxxxวันที่ทำสัญญา : 17 ธ.ค. 2562ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท xx จำกัดจำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : xxx,xxx.๐๐เงินล่วงหน้า (15%) : –วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ธ.ค. 2562วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2563กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวดการรับประกันผลงาน : 2 ปี