AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ

ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ.สนามท่าอากาศยานดอนเมือง » จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมการแพทย์ ได้ระบุถึงปัญหา เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.เริ่มขาดแคลน และในหลายๆโรงพยาบาลเกิดวิกฤติเตียงเต็ม ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แล้ว ล่าสุดทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเปิดพื้นที่คลังสินค้า 4 สนามบินดอนเมือง มีพื้นที่ประมาณ 16,000-18,000 ตารางเมตร (ตรม.) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 เตียง เป็นรพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 » วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA นำโดย คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาในการติดตั้งอุปกรณ์เตียงสนาม…

featured

AOTGA ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน ท่าอากาศยานดอนเมือง » จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้มีการรับอาสาสมัครทั่วไปสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 » เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 พนักงาน AOTGA ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคาร services hall ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจิตอาสาทุกท่านได้ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง » ในเวลาวิกฤตของประเทศขณะนี้คาดว่ายังคงต้องอาศัยแรงกายแรงใจจากทุกคนอีกพอสมควร ส่วนหนึ่งคือการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้น ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่สละเวลาส่วนตัวทำเพื่อส่วนรวม 💙 ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โทรศัพท์ : 064-182-5396…

EK to HKT 020721 featured

AOTGA Welcomes Emirates Airlines (EK) to Phuket International Airport » On 2nd of July 2021 at 12.30 p.m. local time, General Supavat Cherdtham, Chairman of The Board of Director of AOTGA, was along with Ms. Amornrat Kritsophon, President, Mr. Jate Bulsuk, Vice President at Don Mueang station, Ms. Supa Sukpawan, Acting Vice President at Phuket…

LY to HKT 010721 featured

AOTGA Welcomed EL AL Israel Airlines (LY) to Phuket International Airport » On 1st of July 2021, AOT Ground Aviation Services’ representatives AOTGA gave a warm welcome to EL AL Israel Airlines flight, LY0087 departed from Ben Gurion International Airport (TLV) to Phuket International Airport (HKT). AOTGA provides full Ground Handling Services for passenger services,…

QR to HKT 010721 featured

AOTGA Welcomed Qatar Airways (QR) to Phuket International Airport » On 1st of July 2021, AOT Ground Aviation Services’ representatives AOTGA gave a warm welcome to Qatar Airways flight, QR840 departed from Hamad International Airport (DOH) to Phuket International Airport (HKT). AOTGA provides full Ground Handling Services for passenger services, ramp services and cargo handling…

Certificate thai stop covid19 featured

AOTGA ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 💙🛡 ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โทรศัพท์ : 064-182-5396 อีเมล : marketing@aotga.com

aotga prepare for phuket sandbox 150621 featured

AOTGA เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมให้บริการสายการบิน ก่อนเปิด “Phuket Sandbox” » วันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. AOTGA ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox 1 July 2021) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต นำโดยเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค.64 นี้ » อีกทั้ง AOTGA ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้บริการเที่ยวบินที่กำลังจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดย AOTGA ได้จัดฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นไปตามหลักสากล โดยจัดฝึกอบรม 5 วิชาหลัก คือ Dangerous Goods, Aviation security awareness, Safety management system, Human factors…

dmk vaccine 28 310521 featured

AOTGA ฝ่าวิกฤติสู้โควิด-19 » เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, มาตรการปรับรูปแบบการทำงาน (work from home), มาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, มาตรการงดจัดกิจกรรมสังสรรค์ เป็นต้น และอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดคือ มาตรการฉีดวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายจะฉีดให้ประชาชนชาวไทยทุกคน พนักงาน AOTGA เข้ารับการฉีดวัคซีน » เมื่อวันที่ 28-31 พ.ค. พนักงาน AOTGA สถานีดอนเมืองจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ โดยพนักงานของ AOTGA ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกสถานีแล้วกว่า 600 คน ตามนโยบายการฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของ AOTGA ขอเชิญชวนให้พี่น้องในวงการการบิน ประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19…

Nonthaburi Field hospital 270521 featured

AOTGA มอบอาหารและเครื่องดื่ม แทนกำลังใจ ส่งให้โรงพยาบาลสนาม » จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลมีเตียงและเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษา รัฐบาลต้องจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาคือ อาหารและเครื่องดื่มเริ่มขาดแคลนในบางพื้นที่เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทย์เองก็มีจำนวนจำกัด » วันที่ 27 พ.ค. นางสาวพรทิวา ราโช หัวหน้าส่วนสัญญาบริการภาคพื้น เป็นตัวแทน คณะผู้บริหารและพนักงาน มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนามนนทบุรี เพื่อแทนกำลังใจและความปราถนาดีแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถมาโดยตลอด AOTGA ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้โดยเร็ว ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โทรศัพท์ : 064-182-5396 อีเมล : marketing@aotga.com