cargo operate 300421 featured 1

𝑨𝑶𝑻𝑮𝑨 สถานีภูเก็ต เปิดให้บริการคลังสินค้าทางอากาศ ภายในประเทศ แล้ว !!      บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าและคลังสินค้าภายในประเทศ (Cargo Handling & Warehouse Services) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยได้ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่มีความต้องการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์จากเมืองต้นทางมายังจังหวัดภูเก็ตและความต้องการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ออกจากจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคด้วย     เพื่อเน้นย้ำศักยภาพของ AOTGA ในการเป็นผู้นำการให้บริการภาคพื้นอย่างครบวงจร ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ภาคพื้นที่ทันสมัยและครอบคลุมการให้บริการแก่เครื่องบินหลากหลายรุ่น ขนาดพื้นที่คลังสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ AOTGA มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด     AOTGA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าภายในประเทศแก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้แก่เที่ยวบิน FD4111 เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและบริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค…

AOT AOTGA Disinfection Services 210421 featured

AOT ปลอดภัย มั่นใจ ด้วย AOTGA Disinfection Services      วันที่ 21 เมษายน 2564 ทีมงาน AOTGA มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความสะอาดจากเครื่องบินสู่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงานของผู้บริหาร พนักงาน ทอท. และผู้ที่มาติดต่ออาคารสำนักงานใหญ่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19)     โดยทีมงานมืออาชีพของ AOTGA ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส (Disinfection Services) แก่อาคารสำนักงานใหญ่ของ AOT โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่อาคารสำนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ส่วนกลาง ห้องสมุดและศูนย์ข่าวสาร ทอท. สโมสรท่าอากาศยาน ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท      เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในบริการของเรา AOTGA ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ…

ISAGO 23 26mar21 featured

     วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564 ตัวแทนจากบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “IATA Safety Audit of Ground Operations (ISAGO) for Ground Services Providers” โดยคุณหลุยส์ มอเซอร์ ผู้จัดการประจำภูมิภาคประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ และคุณหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์ ผู้จัดการอุตสาหกรรมการบินสัมพันธ์ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ประจำประเทศไทย ให้การประสานการอบรมในครั้งนี้      โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อนำระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในกิจกรรมการให้บริการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน ซึ่งมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบินมาประยุกต์ใช้กับบริษัท ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรจาก IATA (Mr. Gurdeep Singh และ Mr. Parvin…

anniversary 107 years dmk 1111

AOTGA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)      วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โดย คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 107 ปี ของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) » สนามบินดอนเมือง หรือชื่อเต็มๆ คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ถือเป็นสนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศ และเคยมีฐานะเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทยก่อนจะถูกย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิที่เปิดทำการในปี พ.ศ. 2549 โดยในปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้บริการเป็นจำนวนมาก » ปัจจุบัน AOTGA เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นแก่อากาศยานและผู้โดยสารตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเขตการบิน และสุดท้ายนี้…

HKT received vaccine 1111

AOTGA is now Ready to welcome Foreign tourists after Phuket received the COVID-19 vaccine AOTGA เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังภูเก็ตได้รับวัคซีนโควิด-19 » เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 งวดแรกจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดและฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย ซึ่งภูเก็ตนั้นเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเป็นที่นิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาแบบเที่ยวบินพาณิชย์และเที่ยวบินส่วนบุคคล » ปัจจุบัน AOTGA ได้มีการให้บริการภาคพื้นแบบเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนามบินภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา มีการให้บริการแก่เที่ยวบินส่วนบุคคลมากกว่า 50 เที่ยวบินต่อเดือน และมีแนวโน้มที่จะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการรับวัคซีนมาแล้ว » บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เป็นบริษัทที่ให้บริการภาคพื้นครบวงจรทั้งการให้บริการแก่ผู้โดยสารและอุปกรณ์ภาคพื้นสำหรับเครื่องบินที่สนามบินภูเก็ตและสนามบินดอนเมือง บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการให้บริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ภายใต้นโยบายความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้มาใช้บริการของบริษัทฯ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)…

welcomes VR LUXE to DMK 11111

AOTGA welcomes VR LUXE to DMK as newest customer 27th February 2021 – AOT Ground Aviation Services Company Limited (AOTGA) welcomed an inaugural flight of VR LUXE to Don Mueang International Airport (DMK) and provided full ground handling services in Passenger and Ramp Services for VIP flight. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด…

CSR 250221 11111

AOTGA ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสแก่วัดดอนเมืองและวัดหลักสี่      บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยของพระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองและหลักสี่ ที่จะเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นี้      บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสนับสนุนการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสแก่วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) และวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคุณวาสนา ประยงค์หอม ผู้จัดการแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณอินทิยา ฟอร์เรส ผู้จัดการแผนกสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) โทรศัพท์ : 064-182-5396 เว็บไซต์ : www.aotga.com อีเมล : marketing@aotga.com

AOTGA anniversary 2 years

ทำบุญครบรอบ 2 ปี บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด AOTGA ทำบุญบริษัทครบรอบ 2 ปี     วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ในการดำเนินงาน ณ วัดลานบุญ นำโดย คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัท พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ      ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา AOTGA ได้เรียนรู้ และไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ความสำเร็จของ AOTGA มาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีส่วนทำให้ AOTGA เติบโตมาถึงทุกวันนี้…

RRR4498

AOTGA ให้บริการเที่ยวบินพิเศษทางการทูต      วันที่ 30 มกราคม 2564 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการเที่ยวบินพิเศษ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร (British Embassy) ในเที่ยวบินที่ RRR4498 ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานชาห์จาลาล, ประเทศบังกลาเทศ (DAC) มายังท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) และเดินทางออกไปยังท่าอากาศยานบรูไน, ประเทศบรูไน (BWN) ในการนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัดโทรศัพท์ : (+66) 6-4182-5396 อีเมล : marketing@aotga.comเฟซบุ๊ก : www.facebook.com/aotgaofficial