ระดมส่งออกซิเจนช่วยอินเดีย กู้วิกฤติโควิด-19 โดยบริการภาคพื้นของ AOTGA

kc3801_kc3802_140521