ระดมส่งออกซิเจนช่วยอินเดีย กู้วิกฤติโควิด-19 โดยบริการภาคพื้นของ AOTGA

kc3801_kc3802_140521

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com