aotga-support-aot-040821_title

AOTGA ผนึกกำลัง AOT ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

» วันที่ 4 สิงหาคม 64 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประสานงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 บริเวณอาคารผู้โดยสารและอาคารคลังสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อปกป้อง ลดความเสี่ยงและโอกาสการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงาน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่เป็นส่วนสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งจะเข้าไปพักผ่อน และอุดหนุน จับจ่ายใช้สอย ในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต ตลอดเวลาการเข้าพักผ่อนภายในจังหวัด

aotga support aot 040821 (6)
aotga support aot 040821 (5)

» โดยบริษัท AOTGA ได้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โดยใช้เครื่องพ่นที่ได้รับรองมาตรฐานและน้ำยาที่มีคุณภาพในการฆ่าเชื้อสูงถึง 99.99% ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ซึ่งทาง บริษัท AOTGA ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก หากมีแพร่กระจายไปยังจุดสำคัญๆ หรือชุมชนต่างๆ และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภูเก็ต และพี่น้องคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ว

aotga support aot 040821 (10)
aotga support aot 040821 (3)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com