aotga-prepare-for-phuket-sandbox_150621_title

AOTGA เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมให้บริการสายการบิน ก่อนเปิด “Phuket Sandbox”

» วันที่ 15 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. AOTGA ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox 1 July 2021) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต นำโดยเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค.64 นี้

aotga prepare for phuket sandbox_150621 (11)
aotga prepare for phuket sandbox_150621 (6)

» อีกทั้ง AOTGA ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้บริการเที่ยวบินที่กำลังจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดย AOTGA ได้จัดฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นไปตามหลักสากล โดยจัดฝึกอบรม 5 วิชาหลัก คือ Dangerous Goods, Aviation security awareness, Safety management system, Human factors และ Airside Safety และยังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเช็คอิน, การจัดระวางบรรทุก และการอำนวยการบิน จากสายการบินที่ AOTGA จะให้บริการอีกด้วย อาทิเช่น สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK), สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR), สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ (LY), สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) และสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY) เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการแก่สายการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

aotga prepare for phuket sandbox_150621 (2)
aotga prepare for phuket sandbox_150621 (5)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com