𝑨𝑶𝑻𝑮𝑨 สถานีภูเก็ต เปิดให้บริการคลังสินค้าทางอากาศ ภายในประเทศ แล้ว !!

cargo_operate_300421_title_1

     บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าและคลังสินค้าภายในประเทศ (Cargo Handling & Warehouse Services) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยได้ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่มีความต้องการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์จากเมืองต้นทางมายังจังหวัดภูเก็ตและความต้องการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ออกจากจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคด้วย

    เพื่อเน้นย้ำศักยภาพของ AOTGA ในการเป็นผู้นำการให้บริการภาคพื้นอย่างครบวงจร ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ภาคพื้นที่ทันสมัยและครอบคลุมการให้บริการแก่เครื่องบินหลากหลายรุ่น ขนาดพื้นที่คลังสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ AOTGA มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

    AOTGA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าภายในประเทศแก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้แก่เที่ยวบิน FD4111 เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและบริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด ได้แก่เที่ยวบิน VZ400 เดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปยังสนามบินเชียงราย ซึ่งเป็นลูกค้าสายการบินแรกๆที่ใช้บริการคลังสินค้าภายในประเทศของ AOTGA โดยรวมจำนวนมากว่า 16 เที่ยวบินเข้า-ออกต่อวัน โดยมีแผนการทำการบินเพิ่มมากขึ้นหากสถานการณ์โควิดดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางทำให้เที่ยวบินอาจจะเพิ่มมากขึ้นภายในอนาคตอันใกล้นี้

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าและคลังสินค้าจาก AOTGA มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com