AOTGA and Happy Mid-Autumn Festival 2020

28082020 ๒๐๐๙๓๐ 11
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 9
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 13
28082020 ๒๐๐๙๓๐
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 12
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 7
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 8
28082020 ๒๐๐๙๓๐ 1

     นายนิวัฒน์ ธานินทราวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทน นางสาวอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ส่งมอบขนมไหว้พระจันทร์เป็นของขวัญแก่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ทอท. หน่วยงานราชการ และสายการบินลูกค้าภายในท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อมอบความสุข และความปรารถนาดีแก่ผู้ได้รับ รวมทั้งเป็นการสืบสานเทศกาลไหว้พระจันทร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้

     เนื่องจากการไหว้พระจันทร์ ถือเป็นการไหว้เทพเจ้าครั้งสำคัญสำหรับชาวจีน รวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน ตามความเชื่อในเรื่องการเสริมดวงต่างๆ เช่น เสน่ห์เมตตา คนรักใคร่เอ็นดู, โชคลาภ และความรัก เป็นต้น

มอบขนมไหว้พระจันทร์ 28082020_๒๐๐๙๓๐_5
มอบขนมไหว้พระจันทร์ 28082020_๒๐๐๙๓๐_4
มอบขนมไหว้พระจันทร์ 28082020_๒๐๐๙๓๐_3

สุดท้ายนี้ AOTGA ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ด้วยครับ