AOTGA เตรียมความพร้อมให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

equipment-move-to-HKT_title
2
548716
5
4
3

          ฤกษ์งามยามดีของวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. AOTGA ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ภาคพื้นจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการเป็นสนามบินแห่งที่ 2 ของบริษัทฯ ซึ่งอุปกรณ์ภาคพื้นนั้นถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่สายการบิน

          ซึ่งในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ อุปกรณ์ภาคพื้นของ AOTGA สามารถให้บริการทั้งแบบอากาศยานลำตัวแคบ (Narrow-body aircraft) และ อากาศยานลำตัวกว้าง (Wide-body aircraft) เพื่อตอบสนองความต้องการของสายการบินลูกค้าอย่างสูงสุดและยิ่งไปกว่านั้นบุคลากรของเรามากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ

548721
548717