AOTGA ร่วมกับ Ethiopian Airlines รับ-ส่ง ทหารไทยไปเอธิโอเปีย

ET8803 Ethiopian Airlines Special Flight by AOTGA

S 28229674

AOTGA ร่วมกับ Ethiopian Airlines (ET) รับ-ส่ง ทหารไทยไปเอธิโอเปีย เพื่อปฏิบัติภารกิจธำรงไว้เพื่อสันติภาพของโลก

ขอขอบคุณสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET) ที่ให้ความไว้วางใจแก่ AOTGA เพื่อให้บริการในเที่ยวบินพิเศษ (UN Mission Flight) ลำเลียงทหารจำนวน 180 คน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติ จากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโบเลอาดดิสอาบาบา (ADD) ประเทศเอธิโอเปีย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 02:40 น.

ทั้งนี้ AOTGA ได้ให้บริการผู้โดยสารตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และด้านมาตรการ COVID-19 ตามที่ CAAT กำหนด

S__28229677
S__28229672-1
S__28229678
S__16630184
S__16630186