ครบรอบให้การบริการ 2 ปี_HKT_011222 (6)

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) ครบรอบการให้บริการ 2 ปี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ครบรอบให้การบริการ 2 ปี_HKT_011222 (1)
ครบรอบให้การบริการ 2 ปี_HKT_011222 (2)

»ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 8:30 น. นาย นายกิตติพงษ์ สระอุบล รองผู้จัดการใหญ่ บพท. สถานีภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้เตรียมความพร้อม ณ สำนักงานในยาง จังหวัดภูเก็ต ก่อนจะร่วมทำบุญ เข้าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต และศาลหลักเมืองภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ บพท. ได้เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ครบรอบ 2 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ครบรอบให้การบริการ 2 ปี_HKT_011222 (5)
ครบรอบให้การบริการ 2 ปี_HKT_011222 (4)

»การครบรอบการให้บริการในครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะ บพท. มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าและพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com