AOTGA ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บพท. ได้ทำพิธีไหว้ศาล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

timeline_20200923_094415
timeline_20200923_100002
timeline_20200923_105443

      วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2563 นำโดย นางสาวอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ นำเครื่องสักการะบูชา ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิเช่น พระพุทธมงคลสุวรรณภูมิ, ศาลพ่อแก่มิ่ง และศาลพญานาคทั้ง 4 มุม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สนามบิน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัท ลูกค้า และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเจ้าหน้าที่ พนักงาน

      ทั้งนี้ประชาชนละแวกใกล้เคียงมีความเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นมีอยู่จริง ซึ่งกราบไหว้แล้ว ทำให้เกิดความสบายใจ ความร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากภยันอันตราย

475223
timeline_20200923_100016
timeline_20200923_100010
timeline_20200923_112350
timeline_20200923_110918
timeline_20200923_100012