ไหว้ศาลครบรอบ-1-ปี-HKT_011221_title

» 1 ธันวาคม วันครบรอบการให้บริการภาคพื้น สถานีภูเก็ต ครบรอบ 1 ปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ สระอุบล รองผู้จัดการใหญ่ สถานีท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้บริหารและพนักงาน เข้าสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ศาลตายาย สำนักงาน บพท. สถานีภูเก็ต ศาลปู่รวม ท่าอากาศยานภูเก็ต ศาลตึกสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต และศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคล

ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (3)
ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (2)

บพท. ได้เริ่มเปิดให้บริการภาคพื้น สถานีภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และเป็นวันเดียวกันที่ได้ไห้บริการแก่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นสายการบินแรกเช่นกัน นับเป็นเวลา 1 ปีเต็มที่เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปัจจุบัน บพท. มีลูกค้าสายการบินจำนวนมากที่ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นสายการบินทั้งในและต่างประเทศ โดยให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลและมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ บพท. พร้อมพัฒนาและเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยการให้บริการภาคพื้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานและบุคลากรที่มีความสามารถ

ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (5)
ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (6)
ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (7)
ไหว้ศาลครบรอบ 1 ปี HKT_011221 (4)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com