ทำบุญครบรอบ 2 ปี บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

IMG_2774

AOTGA ทำบุญบริษัทครบรอบ 2 ปี
     วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ในการดำเนินงาน ณ วัดลานบุญ นำโดย คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัท พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ

     ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา AOTGA ได้เรียนรู้ และไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ความสำเร็จของ AOTGA มาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีส่วนทำให้ AOTGA เติบโตมาถึงทุกวันนี้

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com