ผู้จัดการใหญ่-AOTGA-นำทีมลุยจิตอาสา-รพ

ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ.สนามท่าอากาศยานดอนเมือง

» จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น กรมการแพทย์ ได้ระบุถึงปัญหา เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.เริ่มขาดแคลน และในหลายๆโรงพยาบาลเกิดวิกฤติเตียงเต็ม ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แล้ว ล่าสุดทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) โดย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเปิดพื้นที่คลังสินค้า 4 สนามบินดอนเมือง มีพื้นที่ประมาณ 16,000-18,000 ตารางเมตร (ตรม.) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 เตียง เป็นรพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ (13)
ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ (18)

» วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA นำโดย คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาในการติดตั้งอุปกรณ์เตียงสนาม จำนวนกว่า 2,000 เตียง จัดสถานที่ และเครื่องสาธารณูปโภค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี (รพ.สนามพลังแผ่นดิน แห่งที่ 3) ณ บริเวณอาคารคลังสินค้า 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ (23)
ผู้จัดการใหญ่ AOTGA นำทีมลุยจิตอาสา รพ (27)

» ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรวงการการบินและประชาชนทั่วไปที่มีใจเป็นจิตอาสา ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการดำเนินการประกอบเตียงสนามและจัดสถานที่ อาทิเช่น สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ เป็นต้น เพื่อเตรียมรับรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้จำนวนมาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 AOTGA จะยังคงสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com