พนักงานฝ่ายการโดยสารเปรียบเสมือนหน้าตาของสายการบินและต้องมีความรับผิดชอบที่ไม่สามารถละเลยได้ เมื่อลูกค้าสายการบินใช้บริการฝ่ายการโดยสารของเรา เรารับประกันได้เลยว่าลูกค้าจะได้รับบริการอย่างยอดเยี่ยม พนักงานฝ่ายการโดยสารของเราทุกคนผ่านกระบวนการคัดเลือกและการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดเพื่อเพิ่มทักษะของความเป็นมืออาชีพอย่างสูงสุดในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีจิตใจพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างสูงสุด

พนักงานฝ่ายการโดยสารของเราได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับระบบเช็คอินหลักๆที่สายการบินใช้ นอกจากนี้พนักงานฝ่ายการโดยสารของเรายังสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารติดตามสัมภาระสูญหาย ผู้โดยสารเดินทางขาเข้า ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง และ การขายบัตรเดินทางแก่ผู้โดยสาร

  • การตรวจบัตรผู้โดยสารและการเรียกขึ้นเครื่อง
  • การให้บริการผู้โดยสารเปลี่ยน/ต่อเครื่อง
  • บริการติดตามสัมภาระสูญหาย
  • การขายบัตรเดินทาง
  • การช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ