กรณีที่ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนหรือต่อเครื่องภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทีมงานของเราให้บริการช่วยเหลือและดูแลผู้โดยสารบริเวณจุดตรวจค้น การตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการดูแลสัมภาระของผู้โดยสารที่โหลดใต้ท้องเครื่อง